Lietuvos Kardiologų Draugija - Lietuvos kardiologų draugija (LKD)

Hipertenzijos gydymo archyvas

Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.

hipertenzijos gydymo archyvas

Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų.

hipertenzijos gydymo archyvas

Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Medicinos dokumentuose neteisingai įrašyta pagrindinė diagnozė. Odos lopo mėginys atliktas tik su 25 alergenais, pateikti apmokėti dar du papildomi apsilankymai; po gydymo dienos stacionare nepateikiama suformuluota išvada; pateikta apmokėti po penkis vietoje 3 papildomus apsilankymus.

Hipertenzijos gydymo archyvas dienos chirurgijos paslaugoms gauti užpildyti nepilnai; siuntimai užpildyti pacientų operacijos dieną, jų užpildymo laikas vėlesnis nei pacientų atvykimo į stacionarą laikas; privalomuoju sveikatos draudimu nedraustai pacientei, suteikus mokamą paslaugą, duomenys apie mokamas paslaugas nesuvesti į Sveidrą. ASPĮ įpareigota ištaisyti duomenis informacinėje sistemoje Sveidra. ASPĮ skirta bauda.

hipertenzijos gydymo archyvas

Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 6 Atsiimant OTP, neįrašyta paciento vardas ir pavardė; nėra siuntimų gydytojų specialistų konsultacijoms, nėra įrašų apie suteiktas ambulatorines konsultacijas; pacientai konsultuoti gydytojų specialistų, tačiau duomenys apie suteiktas konsultacijas nesuvesti į Sveidrą.

Pacientams nediagnozuotos ligos ar būklės, kurioms esant galima skirti kompensuojamą OTP. Stuburo kanalo stenozių gydymas nepriskirtas neurologo kompetencijai; stuburo tempimo reabilitacinės procedūros nepriskirtos neurologo kompetencijai.

  • Padidėjęs kraujospūdis - Hipertenzija
  • Ligą svarbu pričiupti laiku, bet ar įmanoma?
  • Kas sudaro paslaugos kainą?
  • Archyvas » Kaunas Territorial Patient Fund
  • Labai svarbu anksti nustatyti padidėjusį kraujo spaudimą ir laiku pradėti sistemingai jį gydyti.
  • Kokia yra pirmoji hipertenzijos stadija

Asmens sveikatos istorijose nerasti įrašai apie teiktas neurologo konsultacijas, kurių metu skirtos OTP. Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Nėra pacienčių sutikimo dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo; epidurinės anestezijos paslaugos pateiktos apmokėti iš PSDF biudžeto lėšų, tačiau medicininės indikacijos šiai procedūrai nenurodytos; į duomenų bazę Sveidra neįvesta informacija apie teiktas mokamas paslaugas.

Aptarta su ASPĮ vadovu.

Paskelbta: Statistika byloja, kad vienas iš trijų pasaulio gyventojų  turi padidėjusį kraujo spaudimą.

ASPĮ už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą skirta bauda. ASPĮ įpareigota grąžinti pacientėms pinigus.

hipertenzijos gydymo archyvas

Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 4 Išsikrausčius įstaigai, atviroje lentynoje palikti pacientų kompensuojamųjų vaistų pasai; nepatikslinta informacija posistemyje METAS apie įstaigoje dirbančius darbuotojus; įstaiga laiku neinformavo TLK apie bankroto bylos iškėlimą; šeimos gydytoja neinformavo paciento apie priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą.

Aptarta su ASPĮ vadovais. ASPĮ įpareigotos grąžinti lėšas pacientui.

hipertenzijos gydymo archyvas

Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir ar atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūtras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolė 2 Asmens sveikatos istorija patikrinimui nepateikta; nepagrįstas pacientų siuntimas gydytojų specialistų konsultacijoms; teikiant mokamas paslaugas, duomenys nesuvedami į Sveidrą.

Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 7 Pateiktos apmokėti gydytojų specialistų konsultacijos, neturint siuntimo; neteisingai suvesti duomenys į Sveidros duomenų bazę; įrašai asmens sveikatos istorijose nepatvirtinti gydytojo spaudu; paciento, moterų hipertenzijos priežastys su siuntimu, buvo paprašyta papildomai sumokėti už gydytojo radiologo konsultaciją; gydytojai neurologai skiria ir atlieka procedūras, kurios nepriskirtos jų kompetencijai; sudarytame gydymo plane nenurodytos siūlytos nemokamos procedūros; asmens sveikatos istorijoje neurodytas mokamos paslaugos pavadinimas, jos teikimo pagrindas, kaina, apmokėjimą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

KAUNAS Territorial Patient Fund

Patvirtintoje mokamų paslaugų teikimo tvarkoje nenurodytos hipertenzija 1 pakopa 3 laipsnių rizika 4 paslaugų kainos.

Paslaugas teikiant nepilnamečiams, nėra pacientų atstovų pasirašytų sutikimų dėl paslaugų teikimo.

hipertenzijos gydymo archyvas

Nepildyta forma Nr. Antras ar trečias apsilankymai dėl tos pačios priežasties pateikti apmokėti kaip konsultacijos. Konsultacijos asmens sveikatos istorijose neaprašytos: nėra datų, nusiskundimų, hipertenzijos gydymo archyvas būklės, tyrimų, nenurodytas skirtas gydymas.

Skirta bauda.

Sveikata 04 Vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija: kompleksinio poveikio būtinybė Padidėjęs arterinis kraujospūdis yra svarbiausias ir labiausiai paplitęs ŠKL rizikos veiksnys. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad arterine hipertenzija AH serga kas ketvirtas suaugęs žmogus, o vyresniame negu 65 metų grupėje —kas antras ar netgi daugiau. Kaip nurodoma m. AH dažniausiai nustatoma vyresniems asmenims, jau turintiems organų taikinių pažeidimų ar netgi ŠKL komplikacijų.

Kompensuojamųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio antirecidyvinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Formoje Nr. Kompensuojamųjų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos namuose ir paliatyviojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Paliatyvios pagalbos paslaugos pateiktos apmokėti anksčiau nei GKK priėmė sprendimą dėl paliatyvios pagalbos paslaugų būtinum.