Tarpininkavimo įmonių tikslas. Įmonės aprašymas:


Lietuvos bankas finansų rinkos priežiūrą atlieka tiek, kiek pagal Reglamento ES Nr.

Finansinio tarpininkavimo įmonių veiklos statistika (metinė)

Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos tarpininkavimo įmonių tikslas, turi teisę: 1 leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir finansų rinkos priežiūros; 2 tarpininkavimo įmonių tikslas gauti priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš valstybės institucijų ir registrų, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, kitų fizinių ir juridinių asmenų, o prireikus gauti papildomą informaciją — šio įstatymo nustatyta tvarka šiuos asmenis iškviesti ir gauti jų paaiškinimus; 3 atlikti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių patikrinimus, o esant pagrindui įtarti finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais — ir kitų asmenų patikrinimus; 4 savo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus.

Tokio reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią tarpininkavimo įmonių tikslas pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams; 10 viešai atskleisti vartotojų apsaugai ar viešųjų interesų apsaugai reikalingą informaciją; 11 turėti kitokių teisių, nustatytų šiame įstatyme, taip pat šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.

Šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi: 1 tiesiogiai; 2 bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybės institucijomis; 3 pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksmams atlikti; 4 pasitelkdamas teisėsaugos institucijas.

Lietuvos banko atliekama finansų rinkos priežiūra grindžiama perspektyviniu ir rizikos vertinimu pagrįstu požiūriu.

Navigacija

Perspektyvinis požiūris reiškia, kad siekiama kuo anksčiau nustatyti galimas rizikas ir imtis priemonių joms šalinti. Rizikos vertinimu pagrįstas požiūris reiškia, kad veiksmai pirmiausia nukreipiami didžiausios rizikos atvejams šalinti, riziką siejant su žalos atsiradimo tikimybe ir šios žalos dydžiu ir mastu.

tarpininkavimo įmonių tikslas kriptovaliutų kolekcija

Lietuvos bankas, turėdamas pagrindą įtarti, kad nuotoliniu būdu naudojant ryšio priemones Lietuvos Respublikoje nelegaliai, tai yra neturint finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka suteiktos teisės arba kitaip pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, yra siūloma įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, siūlomos ir arba teikiamos draudimo arba finansinės paslaugos, turi teisę: 1 duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, teikti draudimo ir arba finansines paslaugas; 2 duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui skubiai panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, teikti draudimo ir arba finansines paslaugas.

Lietuvos bankas, siekdamas atlikti šio straipsnio 7 dalyje nurodytus veiksmus, privalo pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Prašyme turi būti nurodytas tarpininkavimo įmonių tikslas pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba tarpininkavimo įmonių tikslas jeigu jie žinomiįtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai.

tarpininkavimo įmonių tikslas dvejetainių opcijų atvirkštiniai statymai

Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau tarpininkavimo įmonių tikslas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo momento. Lietuvos bankas, nesutinkantis su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, turi teisę per 7 dienas apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

tarpininkavimo įmonių tikslas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 7 dienas. Lietuvos banko atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl teismo leidimo išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.

Tikslūs skaičiai, UAB

Lietuvos bankas informaciją apie asmenis, kurie Lietuvos Respublikoje nelegaliai tarpininkavimo įmonių tikslas įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, siūlo ir arba teikia draudimo arba finansines paslaugas, skelbia viešai ir praneša, kad minėtų asmenų veikla yra vykdoma nelegaliai.

Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, teikti draudimo ir arba finansines paslaugas, panaikinimo užtikrinimo tvarką nustato Lietuvos bankas.

kas yra pip galimybėse uždirbti kriptovaliutų investicijas be

Pagal šio straipsnio ir straipsnio nuostatas Lietuvos bankui privaloma pateikti informacija apima ir informaciją, kuri sudaro banko paslaptį, komercinę paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių. Lietuvos bankas konsultuoja Lietuvos banko atliekamos priežiūros kompetencijos klausimais ir imasi kitų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų prevencinių veiksmų, skirtų tarpininkavimo įmonių tikslas kelią galimiems finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams.

Lietuvos bankas, nustatęs faktus, liudijančius galimai nusikalstamą veiklą, apie juos praneša atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Tarpininkavimo įmonių tikslas.