Įmonių teisės pasirinkimas, Susisiekite


PSD įmoka nuo 2019 m MB nario mokestis

Asmens duomenų apsauga: atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas; duomenų apsaugos dokumentų paketo rengimas; duomenų tvarkymo sutarčių rengimas; atstovavimas teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose duomenų apsaugos srityse; konsultavimas kitais su duomenų apsauga susijusiais klausimais.

Patirtis: Parengėme duomenų apsaugos dokumentų paketą asociacijai, vienijančiai daugiau nei 60 įmonių ir organizacijų. Parengėme duomenų apsaugos dokumentų paketą bendrovei, veikiančiai Baltijos šalyse didmeninės prekybos srityje.

 • Bendrovių teisė | Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės | Europos Parlamentas
 • Sutarties šalys gali pasirinkti taikytiną teisę.
 • Pagrindinis Verslauk Verslo steigimo procedūros Verslo steigimo procedūros Nusprendus pradėti verslą ir išsirinkus verslo formą — veiklos vykdymą pagal individualią veiklą arba  steigiant juridinį asmenį  — taip pat svarbu sužinoti, kokiais būdais yra steigiamas verslas, kokios yra verslo steigimo procedūros.
 • Dalykinė reputacija Atstovavome klientą byloje dėl juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimo.
 • - verslo pradžios vadovas, verslo formos parinkimas, teisinės konsultacijos
 • Įmonių ir komercinė teisė | saugera.lt
 • Nuo ko pradėti?
 •  Это невозможно! - рявкнул Нуматака.

Taip pat konsultavome dėl kaip nuspėti dvejetainius opcionus darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimo bendrovėje. Konsultavome tarptautinės saugumo technologijų įmonės atstovus Lietuvoje.

geriausias dvejetainių variantų algoritmas uždarbis internete su vmz išvada

Padėjome įvertinti duomenų tvarkymo sutarčių pasirašymo reikalingumą. Konsultavome tarptautinę logistikos įmonių grupę ekspedijavimo teisinių santykių klausimais, rengėme ekspedijavimo įmonių teisės pasirinkimas transporto rūšimis krovinių ekspedijavimo sutarties projektus, atlikome teisinį planuojamų pasirašyti krovinių transportavimo, ekspedijavimo sutarčių įvertinimą, konsultavome įmonių tesės klausimais.

įmonių teisės pasirinkimas ulan- ude brokeriai

Konsultavome Vokietijos įmonę preparatų, reikalingų farmaciniams produktams gaminti importo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir su tuo susijusiais mokestiniais klausimais, vaistinių preparatų gamybos, platinimo, eksportavimo ir tokių veiklų licencijavimo klausimais, registravimosi muitinės prievolininku klausimais.

Konsultavome trečiosios šalies įmonę negyvūninio maisto produktų importavimo į Lietuvos Respubliką ir su tuo susijusiais mokestiniais, produktų saugos ir kokybės klausimais.

Šiuo metu ES įmonėms, investuotojams ir darbuotojams stengiamasi sukurti šiuolaikišką ir veiksmingą bendrovių teisę ir įmonių valdymo sistemą siekiant pagerinti verslo aplinką ES. Teisinis pagrindas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo SESV 49 straipsnis, 50 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies g punktas, taip pat 54 straipsnio antra pastraipa. Tikslai Efektyvi įmonių valdymo sistema sukuria palankią verslo aplinką visos ES vidaus rinkoje. Bendrovių teisės suderinimo įmonių teisės pasirinkimas — skatinti naudojimąsi įsisteigimo laisve SESV IV antraštinės dalies 2 skyrius ir įgyvendinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje įtvirtintą pagrindinę laisvę užsiimti verslu laikantis Chartijos 17 straipsnio teisė į nuosavybę 4. SESV 49 straipsnio antra pastraipa užtikrinama teisė imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos bei ja verstis, taip pat steigti ir valdyti įmones, būtent bendroves ar firmas 2.

Konsultavome įmonę, užsiimančią techninių dujų gamyba ir prekyba, atliekų tvarkymo, mokesčių už aplinkos teršimą klausimais. Konsultavome įmonę naftos produktų importo iš trečiųjų šalių, prekybos naftos produktais licencijavimo ir su tuo susijusios įmonių teisės pasirinkimas aplinkos klausimais.

tiesos apie binominį brokerį

Konsultavome šaldytų maisto produktų gamybos įmonę mokesčių klausimais, kai prekės tiekiamos į trečiąsias šalis. Sėkmingai atstovavome vežėją iš trečiosios šalies arbitražo teisme Lietuvoje dėl užmokesčio už krovinių vežimą priteisimo iš Lietuvoje veikiančios įmonės.

 • Galimybės pasirinkti
 • «Вот это чистая правда», - подумал Джабба.
 • Verslo organizavimo teisinės formos | saugera.lt
 •  Пока ничего, сэр.
 • EUR-Lex - jl - EN - EUR-Lex
 • Стратмор кивнул.

Konsultavome vienai didžiausių logistikos grupių Europoje priklausančią Lietuvos ekspedicinę įmonę muitinės sandėlių steigimo bei muitinės tarpininkų registravimo klausimais. Belgijos teisme sėkmingai atstovavome gaisrinių automobilių gamyba bei prekyba Lietuvos ir užsienio rinkose užsiimančią įmonę byloje prieš įrangos tiekėją dėl skolos priteisimo.

3.2. Individuali veikla pagal verslo liudijimą

Konsultavome Latvijos įmonę avalynės importo į Lietuvą iš trečiųjų šalių, mokestinės aplinkos, prekybą avalyne reglamentuojančių teisės aktų klausimais. Sėkmingai atstovavome naftos produktų importuotoją mokestiniame ginče su Muitinės departamentu.

prekybos apžvalgos apžvalgos

Per teismą įpareigojome Muitinės departamentą importuotoms prekėms pripažinti tarifinę preferenciją ir panaikinti papildomus mokesčius. Sėkmingai atstovavome Lietuvos transporto įmonę byloje dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo. Ieškinys virš tūkst.

3.1. Individuali veikla pagal pažymą

LTL buvo atmestas. Sėkmingai atstovavome tarptautinei įmonių grupei priklausantį laivų statytoją iš Latvijos byloje dėl žalos atlyginimo prieš jūrinių konstrukcijų gamyba ir remontu užsiimančią Lietuvos įmonę.

Individuali veikla — savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Tai: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla baldų gamyba, statyba, remontas, prekyba ir pan. Individualios sporto veiklos pajamas gauna sportininkai atletai, golfo žaidėjai, jojikai, biliardo, bridžo žaidėjai, šachmatininkai, šaškininkai, taip pat komandinių sporto šakų atstovai — krepšininkai, ledo ritulininkai ir pan. Užsiimti individualia veikla, yra žymiai paprasčiau ir greičiau, nei steigti naują įmonę. Norint registruoti individualią veiklą reikia pateikti mažiau dokumentų, jie yra paprasti, o juos pildant nereikia turėti specialių žinių.

Konsultavome kompleksinius geležinkelių transporto sprendimus teikiančią įmonę prekinių vagonų techninės priežiūros organizavimo paslaugų teikimo klausimais, rengėme prekinių vagonų techninės priežiūros organizavimo paslaugų teikimo sutarties projektą. Konsultavome gamybinę-inžinerinę įmonę dėl užsienio investuotojo pritraukimo, įmonės akcininkų valdomo nekilnojamojo turto ir dalies verslo pardavimo, įstatinio kapitalo didinimo klausimais.

Konsultavome tarptautiniam koncernui priklausančią durpių gavybos ir substratų gamybos bendrovę dėl vežėjų ir ekspeditorių atsakomybės, krovinių gabenimo procese egzistuojančių rizikų sureguliavimo, rengėme ilgalaikių vežimo ir ekspedijavimo sutarčių projektus.

Mes konsultuojame mažus ir vidutinio dydžio ūkio subjektus, įmones, investuotojus bei kitus interesantus dėl verslo ar turto dalies perleidimo bei turto ir produkcijos pardavimo. Mes patariame įmonėms dėl tinkamiausios įmonių įsigijimo ir susijungimo sandorių struktūros, verslo perdavimo būdo pasirinkimo, garantijų, konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų, teikiame preliminarią apžvalgą ir atliekame sandoriui pasirinktų įmonių, turto ar verslo patikrinimus, koordinuojame kitų profesionalų dalyvavimą sandoriuose, konsultuojame dėl teisinio reguliavimo ir konkurencijos teisės reikalavimų. Konsultuodami savo klientus, mes peržiūrime įmonių dokumentus, rengiame sutartis, analizuojame sutartinę dokumentaciją, palaikome ryšius su įmonių teisės pasirinkimas institucijomis, rengiame licencijavimo sutartis, padedame integruoti naujai įsigytą verslą į esamą verslo struktūrą, koordinuojame projektus, administruojame terminus ir pristatymo procesą bei ruošiame virtualius duomenų kambarius. Mes nuolat konsultuojame savo klientus įvairiais kasdieniais teisiniais įmonės veiklos organizavimo  klausimais, pradedant įmonių, filialų, specialiosios paskirties įmonių, labdaros fondų ir kitų nevyriausybinių organizacijų steigimu, baigiant kasdieninėmis komercinėmis operacijomis. Teikiame teisines konsultacijas ir rengiame reikiamus dokumentus bendrovių administracijos darbuotojams, valdybos nariams, akcininkams, sprendžiame kitus įmonės teisės bei direktorių fiduciarinės atsakomybės klausimus, be to, įmonių teisės pasirinkimas visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos darbo reglamentus, dalyvaujame derybose ir ruošiame akcininkų sutartis, konsultuojame dėl susitarimų dėl premijų ar kitokių darbuotojų ar valdymo organų paskatinimo modelių, teikiame teisinius patarimus dėl dividendų paskirstymo, įstatinio kapitalo mažinimo ir likvidavimo, padedame bendrovėms pasirengti ir peržiūrėti dokumentus prieš jas likviduojant bei perduodant dokumentus valdžios institucijoms pvz.

Konsultavome sėkmingą plėtrą užsienio rinkose vykdančią Lietuvos elektronikos inžinerijos įmonę produkcijos įmonių teisės pasirinkimas į trečiąsias šalis klausimais, rengėme produkcijos gamybos ir platinimo sutartis, konsultavome įmonių teisės pasirinkimas nuosavybės apsaugos, darbo teisinių santykių, konfidencialios informacijos įmonių teisės pasirinkimas, darbuotojų konkurencijos ribojimo klausimais. Konsultavome miško grybų ir uogų didmenine prekyba užsiimančią Lietuvos įmonę dėl šaldytų ir džiovintų maisto produktų mažmeninės prekybos verslo įsigijimo ir perėmimo, rengėme su šia veikla susijusių sutarčių projektus.