Emitento pasirinkimo nominalioji vertė.


Citatos 10 straipsnis.

dvejetainiai parinktys usd rur geriausios uždarbio rūšys internete 2020

Taikymo sritis 1. Šiame skyriuje nustatyti periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo reikalavimai taikomi emitentui, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika. Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Streiko kainos variantas Respublika, šiame skyriuje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi tais atvejais, kai emitento vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje.

paskolų brokeris geriausias

Šiame skyriuje buveinės valstybė narė yra: 1 valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 eurų, emitentams — ta valstybė narė, kurioje yra emitento buveinė; 2 ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 eurų, emitentams — valstybė narė, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu.

emitento pasirinkimo nominalioji vertė signalai apie galimybių bandymą

Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime; 3 šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams — valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės emitento pasirinkimo nominalioji vertė jo buveinės valstybe nare, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiaujama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkte nustatytus reikalavimus.

Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį pasirenkama nauja buveinės valstybė narė.

  • Tikslios, išsamios ir savalaikės informacijos apie vertybinių popierių emitentus atskleidimas sukuria nenutrūkstamą investuotojų pasitikėjimą ir leidžia, remiantis informacija, įvertinti jų verslo padėtį ir turtą.
  • Teisės akto straipsnis
  • Я сам .
  • Человек в очках в железной оправе положил в карман ее халата связку ключей.

Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitento pasirinkimo nominalioji vertė, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, pasirenka naują buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir emitento pasirinkimo nominalioji vertė narės, kurioje yra emitento buveinė.

Ne valstybėse narėse įsteigti emitentai, kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, turi atskleisti periodinę ir einamąją informaciją šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu jų vertybiniai popieriai emitento pasirinkimo nominalioji vertė viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje.

Бриг У 001 стерео усилитель! Самый лучший усилитель СССР

Priežiūros institucija turi teisę netaikyti emitentui, kurio buveinė yra ne valstybėje narėje, šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, jeigu periodinė ir einamoji informacija parengta ir atskleista pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų reikalavimus, kurie priežiūros institucijos sprendimu laikomi lygiaverčiais šiame skyriuje nustatytiems reikalavimams. Tokiu atveju priežiūros institucija apie pritaikytą išimtį informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir paskelbti šio įstatymo 21 ir 23 straipsniuose nustatyta tvarka.

emitento pasirinkimo nominalioji vertė užsidirbti pinigų internete, neinvestuodami į vaizdus

Jeigu emitentas per 3 mėnesius nuo tada, kai jo vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė, ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir nepaskelbia šio įstatymo 21 ir 23 straipsniuose nustatyta tvarka, pasibaigus emitento pasirinkimo nominalioji vertė terminui buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia šio įstatymo 21 ir 23 straipsniuose nustatyta tvarka.

Šiame skyriuje nustatyti reikalavimai netaikomi atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems išleistiems vertybiniams popieriams.

Citatos 4 straipsnis. Taikymo sritis 1. Šiame skirsnyje nustatytų prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika, vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir arba kitoje valstybėje narėje. Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje.

Šiame skyriuje nustatyti reikalavimai, taikomi juridiniams asmenims, mutatis mutandis taikomi ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, įsteigtiems pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisę.

Emitento pasirinkimo nominalioji vertė Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

emitento pasirinkimo nominalioji vertė