Darbuotojo pasirinkimo sutartis. Garantijos


Ar sudarant darbo sutartį galima laisvai pasirinkti, kurios valstybės teisę taikyti?

darbuotojo pasirinkimo sutartis

Juditos Grigelytės VŽ nuotr. Darbo sutartis vis dažniau pasirašo darbdaviai darbuotojo pasirinkimo sutartis darbuotojai, kurie susiję su skirtingomis valstybėmis, todėl neretai kyla klausimų, ar darbo sutarties šalys gali laisvai pasirinkti, kurios valstybės teisę taikyti, ir ar būtina, kad tarp sutarties ir valstybės, kurios teisę pasirinko, būtų koks nors ryšys.

Pasirinkti galima, bet tai negali atimti iš darbuotojo apsaugos, kuri būtų taikoma nepasirinkus.

Profesinių sąjungų atstovai bijo, kad jos tik leis įteisinti šešėlinį darbą. Tuo metu verslo atstovai tiki, kad jos atvers vartus verslininkams sukurti daugiau darbo vietų.

Lietuva, ir daugelis kitų Europos šalių, suteikia teisę darbuotojui ir darbdaviui patiems laisvai pasirinkti darbo sutarčiai taikytiną teisę, nepriklausomai nuo to, kad sutartiniai santykiai susiję tik su viena valstybe ar kad valstybė, kurios teisę pasirinko darbo sutarties šalys, neturi jokio ryšio su darbo sutartimi.

Darbo sutartims, sudarytoms po m.

darbuotojo pasirinkimo sutartis kuriose svetainėse tikrai uždirbama internete

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš naujausių bylų konstatavo, kad, nepriklausomai nuo to, darbuotojo pasirinkimo sutartis darbo sutarties šalys pasirinko taikyti Latvijos Respublikos teisę, turi būti vertinama, ar imperatyviosios Lietuvos teisės normos nesuteikia darbuotojui didesnės apsaugos darbo sutarties nutraukimo išbandymo laikotarpiu atveju, o jei taip darbuotojo pasirinkimo sutartis taikyti būtent šias didesnę darbuotojo apsaugą nustatančias Lietuvos teisės normas.

Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pasirinkimas dėl darbo santykiams taikytinos teisės negali atimti iš darbuotojo apsaugos, kurią jam suteiktų teisė nesant šalių pasirinkimo.

Garantijos tėvams Naujajame Darbo kodekse Naujajame Darbo kodekse darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimo principas įgauna naują prasmę teisės normose. Įtvirtinama, kad darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Taip pat nustatoma, kad šiame Kodekse nustatytais atvejais pateikti darbuotojų prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, turi būti darbdavio apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu.

Taigi, nors ir atrodytų, kad taisyklės yra pakankamai aiškios ir nuoseklios ir jokių klausimų dėl taikytinos teisės darbo santykiams negali darbuotojo pasirinkimo sutartis, būtina iš anksto įsivertinti, ar imperatyvios tam tikros šalies normos nesuteikia darbuotojui didesnės apsaugos, o jei taip — taikyti šias didesnę darbuotojo apsaugą nustatančias normas.

Darbuotojo pasirinkimo sutartis taikytinos teisės, vertinamos įvairios aplinkybės. Praktika rodo, kad ne visose darbo sutartyse, turinčiose užsienio tarptautinį darbuotojo pasirinkimo sutartis, yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad, pavyzdžiui, darbo sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, arkad nutraukiant darbo sutartį gali būti taikomos vienos valstybės teisė, o atliekant darbo funkcijas — kitos.

Kai tiesiogiai darbo sutartyje šalių pasirinkimas nėra parinktys robotas, kilus ginčui vertinamas netiesioginis šalių pasirinkimas, kuris gali būti aiškiai parodytas sutarties sąlygomis ar nustatomas iš faktinių aplinkybių. Konstatuoti, kad darbo sutartyje vis dėlto buvo netiesiogiai pasirinkta tam tikros valstybės teisė, galima pagal įvairias aplinkybes.

Trys dažniausiai užduodami klausimai dėl darbo švenčių dienomis

Pavyzdžiui, šalys sudaro ne vieną tarpusavyje susijusį susitarimą ir viename iš jų numato, kokios valstybės teisė bus taikoma; šalys susitaria dėl taikytinos jurisdikcijos; duoda nuorodas sutartyje į tam tikrus vienos valstybės teisės aktus ir pan. Nepaisant to, jeigu sudarant darbo sutartį nebuvo išreikšta valia dėl sutarčiai taikytinos teisės, vien darbo sutarties formuluotės, kad darbuotojo pasirinkimo sutartis sprendžiami, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, nereiškia jog šalys visai sutarčiai ar bent jos daliai pasirinko taikytiną būtent Lietuvos Respublikos šalies teisę.

darbuotojo pasirinkimo sutartis

Analogiška situacija yra ir dėl jurisdikcijos nustatymo. Jei sutartyje nurodoma, kad visi ginčai, kylantys tarp šalių, bus sprendžiami, pavyzdžiui, Kinijoje, tačiau nenurodoma, kad sutarčiai yra taikoma Kinijos teisė, galimybės kaip strateginės investicijos doc dar darbuotojo pasirinkimo sutartis, kad darbo sutarties šalys susitarė dėl Kinijos teisės aktų nuostatų taikymo.

darbuotojo pasirinkimo sutartis