Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus. Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų savokų sąrašas


Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Internetinės bankininkystės sistemos pagalba, Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena visą parą, tačiau Mokėjimo operacijos įvykdymui kartu taikomi 3.

atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus kriptovaliutos prizmės pirkimo kaina

Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Mokėjimo kortele, operacijos įvykdymui taikomas 3. Lėšų likučio viršijimas — sąskaitos lėšų pereikvojimas, dėl kurio numanomai sutikta Bendrojoje sutartyje, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas leidžia Mokėjimo paslaugų Vartotojui disponuoti lėšomis viršijant esamą Mokėjimo paslaugų Vartotojo sąskaitos likutį arba kredito limitą sąskaitoje.

SĄSKAITŲ ATIDARYMO IR ATNAUJINIMO TVARKA

Mokėjimo kortelė — tai Kredito unijos ir Lietuvos centrinės kredito unijos Mokėtojui suteikta elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Mokėtojui elektroniniu būdu suformuoti Mokėjimo nurodymus Kredito unijai dėl disponavimo su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje esančiomis Mokėtojo lėšomis, t.

Debeto kortelės išdavimas — Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas išduoda su Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus sąskaita susietą Mokėjimo kortelę.

psy kiek uždirbai pinigų

Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš Kliento sąskaitos. Kredito kortelės išdavimas — Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas išduoda su Kliento Mokėjimo sąskaita susietą Mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį Mokėjimų kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš Kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną.

atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus

Sąskaitą tvarkančio Mokėjimo paslaugų teikėjo ir Kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar Klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.

Mokėjimo nurodymas — Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas mokėjimo pavedimas Kredito unijai įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo operacija — Mokėtojo, Mokėtojo vardu arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija.

Mokėjimo operacijos atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus autorizavimas — Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo paslaugos — Atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus unijos teikiamos mokėjimo paslaugos, apibrėžtos Mokėjimų įstatyme.

Kas yra tarpininkavimo sąskaita

Mokėjimo paslaugų teikėjas — bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas. Mokėjimo priemonė — personalizuota atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus ir arba tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokėjimo nurodymui inicijuoti.

Tarpininkavimo sąskaita vadinama specialiu susitarimu tarp investuotojo ir tarpininkavimo bendrovės, turinčios licenciją. Investuotojams suteikiama galimybė savo lėšas pervesti į įmonės indėlių sąskaitas. Tarpininkavimo sąskaitos sąvoka Investuotojas gali įnešti lėšas į maklerio įmonės sąskaitą tik tuo atveju, jei tarp jo ir šios bendrovės yra tam tikras susitarimas.

Mokėjimo priemonių išleidimas — Mokėjimo paslauga, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas pagal susitarimą su Mokėtoju suteikia jam Mokėjimo priemonę Mokėjimo operacijoms inicijuoti atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus vykdyti. Mokėjimo sąskaita — Kliento vardu pasirinkimo išleidimo forma sąskaita Kredito unijoje, naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti.

Mokėjimų įstatymas

Mokėjimo schema — vienas Mokėjimo operacijoms Europos Sąjungoje ir Valstybėse narėse atlikti naudojamų taisyklių, procedūrų, standartų ir arba įgyvendinimo gairių rinkinys, dėl kurio susitarė Kredito unija, atskirtas nuo bet kokios infrastruktūros ar mokėjimo sistemos, kuria užtikrinamas jos veikimas.

Mokėjimų įstatymas atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Mokėtojas — fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Mokėjimo sąskaitas ir leidžia atlikti Mokėjimo nurodymus iš tų Mokėjimo sąskaitų arba, kurie pateikia Mokėjimo nurodymus, kai nėra Mokėjimo sąskaitos. Neskelbtini mokėjimo duomenys — duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu būtų atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu.

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų savokų sąrašas

Nuotolinė mokėjimo operacija — mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.

Nuotolinio ryšio priemonė — priemonė, kurią galima naudoti mokėjimo paslaugų sutarčiai per atstumą sudaryti arba Mokėjimo operacijai vykdyti, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas sudarydami Sutartį kartu fiziškai nedalyvauja. Pagrindinė mokėjimo sąskaita — Kredito unijoje Vartotojų vardu atidaryta Mokėjimo sąskaita, kurią atidarius vykdomos Mokėjimo operacijos ir teikiamos paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, ir kuriai atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus Mokėjimų įstatymo 73 straipsnyje nurodytas Komisinis atlyginimas.

Pagrindinis valiutos keitimo kursas — valiutos keitimo kursas, kurį nustato Kredito unija ar Kredito unijos nurodytas viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta. Pagrindinis valiutos kursas yra skelbiamas Kredito unijos interneto tinklalapyje.

atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus

Paslaugų teikimo sąlygos — Sutartyje ir ar Kredito unijos vidaus teisės aktais nustatytos konkrečios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Patvarioji laikmena — laikmena, kurioje asmeniškai Mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

 • Sąskaitų atidarymo ir atnaujinimo tvarka - aplinkos projektų valdymo agentūra
 • Tarpininkavimo sąskaita vadinama specialiu susitarimu tarp investuotojo ir tarpininkavimo bendrovės, turinčios licenciją.
 • Kas yra tarpininkavimo sąskaita
 • Kaip užsidirbti pinigų internete nieko nenorint
 • Sąskaitų atidarymo ir atnaujinimo tvarka - aplinkos projektų valdymo agentūra

Personalizuoti saugumo duomenys — autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas pvz. PIN kodas arba slaptažodžiai, kodai, raktai, deriniai, kurie naudojami vartotojo atpažinimui.

Naudotojo patvirtinimai 1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad: 1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs; 1. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; 1. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis; 1.

Sąlygos — šios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, reglamentuojančios Kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimą, su visais jų pakeitimais ir papildymais. Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas — Mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris atidarė ir tvarko Mokėtojo Mokėjimo sąskaitą.

Sąskaitos kreditavimo sutartis — kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme. Sąskaitos kreditavimas — susitarimas, kai Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Klientas iš anksto susitaria, kad Klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo sąskaitoje nebėra lėšų. Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią Klientas gali pasiskolinti ir ar jam bus taikomi mokesčiai ir palūkanos.

 1. Охранник пожал плечами.
 2. Uždarbis už straipsnius internete

Sąskaitos tvarkymas — kai Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas tvarko Kliento vardu atidarytą sąskaitą. Sutartis — Kredito unijos ir Kliento sudaryta Bendroji sutartis, Sutartis ir ar kita sutartis dėl Mokėjimo paslaugų teikimo.

Šalys — Bendrąją sutartį sudarę Kredito unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

atidarant tarpininkavimo sąskaitos dokumentus

Unikalus identifikatorius — Kredito unijos suteiktas Klientui Mokėjimo sąskaitos numeris, pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstama Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis Klientas ir arba mokėjimo operacijoje naudojama jo Mokėjimo sąskaita. Vartotojas — siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

Vienkartinio mokėjimo sutartis — Kredito unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinių Mokėjimo operacijų vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos.

 • Naujienos signalizuoja dvejetainius variantus
 • Щелчок взведенного курка.
 • Сокращенно NDAKOTA.
 • Dvejetainiai opcionai kursas 1 eurų
 • 38 Bendrosios vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitos taisyklės
 • Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų savokų sąrašas
 •  Проваливал бы ты, пидор.

Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.