Vaikų Ligoninė | VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOORDINAVIMO CENTRAS

TLK liga koduoja hipertenziją.

Turinys

TLK liga koduoja hipertenziją

Apibrėžimas Perdegimo sindromas pirmiausia iškilo kaip socialinė, o ne medicininė problema. XX am­žiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje buvo pradė­tas plėtoti teorinis perdegimo sindromo mode­lis, dėmesį skiriant socialinėms ir asmeninėms etiologinėms priežastims. Iš pradžių perdegi­mas laikytas daugiau asmenine nei organiza­cijos problema.

Vėliau mokslininkai sukūrė standartizuotus tyrimo metodus, todėl perde­gimo fenomenas imtas plačiai tyrinėti įvairio­se šalyse. Perdegimo sindromas yra psichologinis sin­dromas, išsivystęs kaip specifinis atsakas į ilga­laikį su darbu susijusį stresą ir turintis 3 kompo­nentus — išsekimą, depersonalizaciją ir sumažė­jį darbingumą. Išsekimas apima tiek emocinių, tiek fizinių išteklių išeikvojimą.

Depersonaliza­cija ar cinizmas pasireiškia kaip abejingas po­žiūris į pacientą ar darbą 1.

\

Vadinamasis persidirbimo tipas iš­sivysto, kai dirbama vis intensyviau, kol pasie­kiama išsekimo riba, stengiamasi pasiekti tiks­lus, patenkinti ambicijas.

Vadinamasis nepakan­kamai stimuliuojantis tipas išsivysto, kai darbas yra monotoniškas, nemotyvuojantis ir jaučiamas nuobodulys, asmeninio tobulėjimo trūkumas.

  • Nevalgius hipertenzijai gydyti
  • Спросил Брайан.
  • Linksmas nuo hipertenzijos
  • Energetinė hipertenzija
  • Hipertenzijos nauda
  • Receptai liaudies vaistų nuo hipertenzijos
  • Ричард и Элли чувствовали себя напряженно.
  • Kaip dedama 1 laipsnio hipertenzija

Va­dinamasis išsekimo tipas nustatomas tada, kai susiduriama su nuolatiniu stresu, pasitenkinimo, pripažinimo trūkumu ir atmetimu 2. Perdegimo sindromas turi neigiamų padari­nių tiek fizinei, tiek psichinei sveikatai.

Mūsų draugai

Būdin­gi psichosomatiniai sutrikimai, tokie kaip stiprūs galvos skausmai, gastritas, opos, nemiga, nuo­vargis. Taip pat išsivysto psichopatologiniai su­trikimai, tokie kaip nerimas, obsesinis kompul­sinis sutrikimas, depresija, paranoidinės idėjos, alkoholizmas ar kiti priklausomybių sutrikimai.

TLK liga koduoja hipertenziją

Dėl lėtinio streso sutrinka imuninės funkcijos ir sumažėja organizmo atsparumas infekcijoms, pa­didėja vėžinių ligų, hipertenzijos, cukrinio dia­beto tikimybė 3.

Perdegimas yra palaipsnis procesas, kurio metu progresuoja vidinio idealizmo, energijos ir tikslo praradimas. Kai kurie teoretikai išskiria 4 perdegimo formavimosi fazes: entuziazmas, sta­gnacija, priešinimasis ir apatija 1.

Rimantė Čerkauskienė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorė, Vaikų ligoninės Pediatrijos skyriaus vyresnioji gydytoja vaikų nefrologė.

Schemati­nis perdegimo sindromo vystymosi vaizdas pa­teiktas 1 pav. Paplitimas Kasdieniame darbe gydytojai susiduria su aukštu streso lygiu, jie turi didesnę tikimybę susirgti psichikos sutrikimais, priklausomybės ligomis, nusižudyti 5. Palyginti su bendrąją populiacija, gydytojai turi 25 proc.

TLK liga koduoja hipertenziją

Be to, verta paminėti, kad vyrų gydytojų savižudybių dažnis yra 1—1,5 karto di­desnis, o moterų gydytojų — 2 kartus didesnis nei bendrojoje populiacijoje 6. Kitame tyrime, kuriame dalyvavo 1 gy­dytojai iš 12 Europos šalių, 43 proc.

Etapo trukmė nuo kelių mėn. Biguanidų leistina paros dozė 3,0 g.

Ir tik trečdalis gydytojų pažymėjo žemas vertinimo skalių ribas 7. Perdegimo sindromo komponen­tų pasiskirstymo dėsningumai pavaizduoti 2 pav. Kalbant apie sąsajas su gyvenamąja vieta, remiantis Danijoje atliktu tyrimu, specialistai, kurie dirba su labiau apleistais, sutrikusiais pa­cientais, dirba mažai apgyvendintose vietovė­se, turi didesnę TLK liga koduoja hipertenziją patirti perdegimo sin­dromą 9.

Perdegimo sindromo dažnis tarp įvairių spe­cialybių gydytojų pavaizduotas 3 pav.